Riznica Međimurja – Muzej za sve!

prilagodenost-muzeja-osobama-s-invaliditetom-01
prilagodenost-muzeja-osobama-s-invaliditetom-02

Jedna od ključnih točaka u promišljanju našeg novog Muzeja nematerijalne baštine „Riznice Međimurja“ je bila stvoriti muzej koji je pristupačan svima, posebno ranjivim skupinama. Svjesni prepreka na koje ljudi s različitim vrstama invaliditeta nailaze, nizom mjera prilagodili smo zgradu i komunicirani sadržaj u najvećoj mogućoj mjeri. Ostvarena je prilagodba za osobe s invaliditetom s posebnim naglaskom na osobe smanjene pokretljivosti te slijepe i slabovidne osobe. Ideja muzeja otvorenog za sve utkana je i u dizajn logotipa. Logotip se sastoji od kruga i vodoravnog duguljastog pravokutnika koji izlazi iz kruga. Krug i pravokutnik sastoje se od točkica, a točkice na duguljastom dijelu oblikuju Brailleova slova i natpis „Riznica Međimurja“.

 

I. PRILAGODBE PROSTORA ostvarene su na sljedeće načine:

1. Izravnani pragovi, premoštene stepenice kosinama (rampama)

Umjesto stepenicama, visinska razlika premoštena je rampama s nagibom gdje god je bilo moguće, vodeći računa da se radi o građevinskoj strukturi izgrađenoj primarno u 17. stoljeću.

2. Ugradnja lifta i 2 podiznih platformi

Prostori predviđeni za posjetitelje nalaze se u prizemlju i prvom katu. Za lakše kretanje unutar muzeja ugrađen je lift za 4 osobe kojim se mogu služiti svi posjetitelji s poteškoćama u kretanju. Na prijelazu iz suvenirnice prema kafiću nalaze se stepenice na koje je ugrađena podizna rampa kako bi se posjetiteljima s poteškoćama u kretanju omogućio pristup.

3. Sanitarni čvorovi za osobe s invaliditetom

Veličinom i opremom su prilagođeni za samostalno i sigurno korištenje. U cijeloj muzejskoj jedinici nalazi se jednak broj sanitarnih čvorova za osobe s invaliditetom kao i za one bez neke vrste invaliditeta te su u tom segmentu osigurani jednaki uvjeti za sve posjetitelje.

4. Linije vodilje

Po cijelom kompleksu i muzeju su postavljene linije vodilje koje vode slijepe i slabovidne posjetitelje predviđenim smjerom kretanja. Linije započinju na samom ulazu u muzej, vode u suvenirnicu, prema liftu i stepenicama koje vode na kat, do multimedijalne i edukacijske dvorane, prema kafiću i terasi te kroz oba stalna postava. Odgovarajućim su oznakama označena mjesta skretanja, početka stepenica, lifta, prepreka u vidu staklenih površina (vrata) ili završetka linije. Ukupno je postavljeno 184 metara linija.

 

II. PRILAGODBE SADRŽAJA ostvarene su na sljedeće načine:

5. Audio vodič prilagođen slijepim i slabovidnim osobama

Osmišljen je  audio vodič specijaliziran posebno za slijepe i slabovidne osobe, izrađen u suradnji s konzultantima. Sadrži 60 audio zapisa deskriptivno prilagođenih toj vrsti invaliditeta.  Audio vodič je dostupan na hrvatskom, engleskom, njemačkom i mađarskom jeziku. Upotreba audio vodiča za slijepe i slabovidne je besplatna.

6. Prilagođene veličina i boja slova

Prilagodba slabovidnim osobama ostvarena je i povećanjem točkaže natpisa. Svi natpisi i tekstovi namijenjeni njima veći su od 28 točaka što olakšava recepciju slabovidnim osobama, ali i onima kojima vid prirodno slabi s godinama. Natpisi su u kontrastu crno-bijelo.

7. Taktilne mape

Za upoznavanje sa sadržajima i prostorima muzeja posjetitelji na raspolaganju imaju brošuru o pristupačnosti muzeja na Brailleovom pismu. Brošura sadržava osnovne smjernice o muzeju, sadržajima koje nudi te sadržajima koji su prilagođeni slijepim i slabovidnim.

U suvenirnici kao prvom mjestu dobivanja informacija nalazi se i taktilna mapa na zidu s tlocrtom prizemlja i kata muzeja. Njena je namjena da slijepe i slabovidne osobe steknu dojam što se sve nudi kako korištenje sadržaja prilagodile svojim interesima i mogućnostima.

U većini muzejskih prostorija ili pred određenom cjelinom (npr. tamnice) postavljeni su taktilni tlocrti prostorija s oznakama izložaka. One služe za predočavanje cjeline prostorije po kojoj se slijepe i slabovidne osobe mogu kretati prateći linije vodilje. Uz taktilne tlocrte postavljene su i taktilne mape s jednim odabranim predmetom, prikazom ili tekstom. Za ovakav prikaz odabrani su reprezentativni predmeti.

8. Pratnja osoba s invaliditetom

S ciljem poticanja osoba sa svim vrstama invaliditeta da posjećuju muzej te da postanu novi sloj muzejske publike svakom posjetitelji s invaliditetom i jednoj osobi u njihovoj pratnji omogućena je kupnja ulaznice za cijeli muzejski kompleks po sniženoj cijeni.

U muzej Riznica Međimurja dopušten je ulazak psa vodiča slijepih i slabovidnih osoba.

Ako osoba s invaliditetom dolazi samostalno u muzej može se unaprijed najaviti i zatražiti pratnju kroz muzej. Pratnja je besplatna, a odradit će je educirani muzejski zaposlenici.

 

III. EDUKACIJA ZAPOSLENIKA:

Edukacija kustosa, vodiča i svih zaposlenika za ophođenje s osobama s invaliditetom

Svi zaposlenici Muzeja prošli su edukaciju za rad s posjetiteljima posebnih potreba. Na edukaciji su usvojena teorijska znanja o osobama s invaliditetom, načinima zaštite i osiguravanja zakonski propisanih prava te ona praktična o pravilnom ophođenju s osobama s invaliditetom.