Stalni postav "Minijature"

Postav „Minijature“ posvećen je nematerijalnoj i usmeno predajnoj baštini Međimurja. Sastoji se od dva dijela. U prvom su prezentirana nematerijalna dobra koja nalazimo na području Međimurja kao što su tradicijski obrti, zaštićene skupine govora, prakse i običaji i folklorno stvaralaštvo. Drugi dio posvećen je usmeno-predajnoj baštini Međimurja u kojem se govori o slavenskom mitskom svjetonazoru, mitologiji i vjerovanjima te narativima o nadnaravnim bićima koji su se usmenim putem prenosili i očuvali do danas.

O nematerijalnoj baštini

Tradicijski obrti

Društvene prakse, obredi i svetkovine

Svakodnevna kulturna dobra

Izvedbene umjetnosti

minijature