zasticena-nepokretna-cover

Zaštićena nepokretna dobra

 

U mnogim se međimurskim mjestima nalaze nepokretna kulturna dobra. To su redom crkve, građevine od posebnog značaja ili objekti. Većinu njih možete posjetiti samostalno i razgledati izvana. 

Ovdje donosimo popis nepokretnih dobara na području Međimurske županije:

1. Kulturno - povijesna cjelina grada Čakovca Čakovec
2. Pil sv. Trojstva Belica, Braće Radića
3. Kuća "Zalan" Donja Dubrava, Trg Republike 9
4. Crkva Uzvišenja Svetog Križa, Vratišinec, Crkvena ulica 16
5. Kompleks Starog grada, Čakovec, Trg Republike 5
6. Visoka učiteljska škola, Čakovec, Ulica dr. Ante Starčevića 55
7. Crkva Svih Svetih, Dekanovec, Kalnička ulica 14
8. Crkva Sv.Jurja Mučenika i građevina župnog dvora, Sveti Juraj u Trnju
9. Crkva sv.Leonarda, kurija župnog dvora i pil sv. Obitelji, Goričan, Školska 39a
10. Kurija starog župnog dvora, Kotoriba, Ulica Alojzije Stepinca 42
11. Crkva Marije Kraljice i sv. Ladislava, Mursko Središće, Martinska 9a
12. Crkva Pohoda Blažene Djevice Marije, Macinec, Ulica dr. Ivana Novaka
13. Crkva sv. Martina, Podturen, Čakovečka ulica 1
14. Poklonac sv. Trojstva, Pribislavec, Ulica braće Radića
15. Crkva sv. Marka Evanđelista, župni dvor i pomoćne građevine, Selnica, Trg svetog Marka 1
16. Crkva sv. Margarete, Kapelščak, Kapelščak 44
17. Pil sv. Florijana, Štrigova
18. Pil sv. Roka, Štrigova, Štrigova 127
19. Crkva sv. Nikole s franjevačkim samostanom, Čakovec, Ulica kralja Tomislava 1
20. Crkva Presvetog Trojstva, Nedelišće, Matije Gupca
21. Crkva sv. Martina, Sveti Martin na Muri, Trg svetog Martina
22. Kapela sv. Jelene, Šenkovec, Jelenska bb
23. Crkva sv. Jeronima i nekadašnja pavlinska rezidencija, Štrigova
24. Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, Belica, Ulica kralja Tomislava
25. Crkva sv. Lovre, Cirkovljan, Trg svetog Lovre
26. Crkva sv. Jakova, Čukovec
27. Crkva sv. Magdalene i pil sv. Trojstva, Donji Kraljevec, Ludbreška 3a
28. Crkva sv. Roka, Draškovec, Draškovićeva ulica
29. Crkva sv. Vida i župni dvor, Donji Vidovec, Trg oslobođenja
30. Poklonac sv. Florijana, Draškovec, Draškovićeva ulica
31. Crkva sv. Katarine, Gornji Mihaljevec
32. Crkva Sedam žalosti Blažene Djevice Marije i sv. Križa, Kotoriba, Ulica Alojzija Stepinca 44
33. Crkva Sv. Jurja I Župni Dvor, Lopatinec, Ivana Gorana Kovačića
34. Crkva Porođenja Marijinog i kurija župnog dvora, Mala Subotica, Ulica Alojzija Stepinca 
35. Crkva sv. Jakova i pil sv. Obitelji, Prelog, Glavna ulica
36. Dvorac Feštetić, Pribislavec, Kaštelska ulica 12
37. Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, kurija župnog dvora i pil Bogorodice, Sveta Marija, Andrije Habuša 25a
38. Crkva sv. Križa, Sveti Križ, Čakovečka ulica 2
39. Crkva sv. Marije Magdalene i kurija župnog dvora, Štrigova
40. Majur Feštetić, Štrukovec, Štrukovec 144
41. Zgrada stare škole, Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 1 /3
42. Crkva sv. Roka, Novo Selo Rok, Rade Končara 54A
43. Pil sv. Mihovila Arkanđela, Čakovec, Preloška
44. Pil s likom Trpećega (Žalosnoga) Krista, Gornji Mihaljevec
45. Kameni pil Sv. Trojstva, Čakovec, Ulica Putjane 16
46. Pil Svetoga Trojstva, Kotoriba, Ulica kralja Tomislava
47. Židovsko groblje, Mihovljan, Mihovljanska
48. Memorijalno mjesto stradanja Roma u II svjetskom ratu, Draškovec, Draškovićeva ulica
49. Građevina stare škole, Hodošan, Glavna ulica 44