Sustav obrane čakovečke utvrde, razvoj oružja i opreme

Prva prostorija postava „Stoljeća utvrde“ smještena je u sjevernom bastionu. Bastioni su građevine peterokutna tlocrta, ne više od susjednih dijelova utvrde, namijenjene smještaju teškoga vatrenog oružja. Ovaj je bastion jedini očuvani primjer bastiona starotalijanske fortifikacijske škole iz 16. stoljeća s uvučenim flankama u Hrvatskoj te je ujedno najočuvaniji je izvorni prostor u kompleksu.


S obzirom na njegovu namjenu cilj je postava u ovom bastionu pokazati osnovnu podjelu oružja na zaštitno, hladno i vatreno te njegov razvoj od 13. do 17. stoljeća – od vremena prvoga spominjanja srednjovjekovnoga vodenog burga u Čakovcu do kraja 17. stoljeća kad utvrda gubi svoju osnovnu, obrambenu funkciju – njihov utjecaj na fortifikacijsku arhitekturu i obrnuto.


Osim multimedijom spomenuto je u postavu predstavljeno izborom pet tipa vojnika, pješaka i konjanika, odabranima među mnoštvom rodova vojske. Hipperrealistične skulpture prikazuju teško oklopljenog konjanika i pripadnika elitne jedinice Crne vojske Matije Korvina, pikenira, haramiju te lakog konjanika tzv. Hrvata iz Tridesetogodišnjeg rata. Osim skulptura vojnika, tu je i hologramski prikaz Nikole IV. Zrinskog opremljenog kao husara odnosno lakog konjanika iz druge polovine 16. stoljeća.

 

Stoljeća utvrde

Tamnice

Život u čakovečkom starom gradu

Vojni pohodi i obrambeni sustav

sustav-obrane