Stalni postav "Stoljeća utvrde"

U fokusu postava „Stoljeća utvrde“ je monumentalna građevina u kojoj je smješten muzej, odnosno fortikacijski dio kompleksa čakovečkoga Starog grada.


Danas je čakovečki Stari grad povijesno i tipološki višeslojno sačuvani sklop feudalne stambene i fortifikacijske arhitekture. Bez obzira na rekonstrukciju provedenu u 18. stoljeću, utvrda je vrlo vrijedan spomenik fortifikacijske arhitekture 16. stoljeća.


Privatno vlasništvo obitelji Zrinski rezultiralo je fortifikacijskim posebnostima čakovečke utvrde koje ju čine jednom od najzanimljivijih bastionskih utvrda na hrvatskom prostoru te iznimno vrijednim kulturno-povijesnim spomenikom utvrdnoga graditeljstva i kulturnim dobrom nacionalnoga značaja. Stalni postav „Stoljeća utvrde“ usredotočen je na sam čakovečki Stari grad i teme koje su s njime povezane. Ovdje se žele prikazati rezultati povijesnih, arheoloških i konzervatorskih istraživanja o razvoju i namjeni utvrde, kao i cijeloga kompleksa, a svakim novim istraživanjem polako se popunjava mozaik saznanja o njegovom životu kroz stoljeća.

 

Sustav obrane čakovečke utvrde

Tamnice

Život u čakovečkom starom gradu

Vojni pohodi i obrambeni sustav

soljeca-utvrde