zasticena-prirodna-cover

Zaštićena prirodna područja i lokaliteti

1. Platana u Nedelišću, Nedelišće, Trg Republike (na ulici)
2. Ginko u Donjoj Dubravi, Donja Dubrava, Trg Republike 1 (dvorište Doma zdravlja)
3. Tulipanovac u Vučetincu, privatni posjed (u obiteljskom dvorištu)
4. Dvije platane u Svetom Urbanu, privatni posjed obitelji Lovrec, Sveti Urban 133, 40312 Štrigova (u obiteljskom dvorištu)
5. Dvije glicinije u Čakovcu, Čakovec, Ul. dr. Ante Starčevića 55, (na ulazu u Učiteljski fakultet)
6. Hrast lužnjak u Donjem Vidovcu, Donji Vidovec, Trg oslobođenja 1 (u parku ispred crkve)
7. Magnolija u Pribislavcu, Pribislavec, Kaštelska ulica 12, 40000, Pribislavec (u dvorištu dvorca)
8. Perivoj Zrinski u Čakovcu, Čakovec, Trg Republike 5 (perivoj oko Starog grada)
9. Spomenik prirode Bedekovićeve grabe, Općina Sveti Juraj na Bregu, naselja Mali Mihaljevec i Lopatinec
10. Značajni krajobraz rijeke Mure, 13 općina uz rijeku Muru u Međimurju 
11. Regionalni park Mura-Drava, općine uz Muru i Dravu u Međimurskoj županiji i 4 nizvodne županije