oprojektu-naslovna

Rekonstrukcija i revitalizacija fortifikacije Starog grada Čakovec u Muzej nematerijalne baštine

Muzej je nastao u sklopu projekta „Rekonstrukcija i revitalizacija fortifikacije Starog grada Čakovec u Muzej nematerijalne baštine“. Ukupna vrijednost projekta je 40.802.742,56 kuna. Projekt je u visini od 85% sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Vodeći partner na projektu je Međimurska županija, a partneri Muzej Međimurja Čakovec, Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA i Turistička zajednica Međimurske županije.

Suradnici na projektu (abecednim redoslijedom): Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA: Ana Kralj, Petra Pavičić, Sandra Polanec Marinović, Maša Tomašić, Mateja Živčec

Međimurska županija: Matija Posavec, Darko Radanović, Anita Strnišćak

Muzej Međimurja Čakovec: Maša Hrustek Sobočan, Janja Kovač, Ana Šestak

Turistička zajednica Međimurske županije: Rudi Grula

U sinergiji nabrojenih partnera osmišljen je cjelovit projekt rekonstrukcije i revitalizacije fortifikacije Starog grada. Rekonstrukcija obuhvaća obnovu postojećih dijelova fortifikacije (površine 2426 m2), i ponovnu izgradnju zgrade iz 18. stoljeća (764 m2) koja je srušena 1977. godine zbog dotrajalosti. Ukupna površina prostora obuhvaćenih projektom iznosi 3190 m2. Pod revitalizacijom se misli na namjenu obnovljenih prostora i to osmišljavanjem stalnih postava te edukacijskih, izlagačkih, multifunkcionalnih i komercijalnih sadržaja.

Cilj projekta je stvaranje nove muzejske jedinice Muzeja Međimurja Čakovec – muzeja nematerijalne baštine „Riznica Međimurja“. Ostvarenjem zacrtanog cilja očekuje se oblikovanje novog sloja muzejske publike promoviranjem otvorenosti muzeja prema lokalnoj zajednici u kojoj djeluje, promicanje koncepta materijalne i nematerijalne kulturne baštine u javnosti širokim spektrom edukativnih i popularnih programa kao i obogaćivanje kulturno-turističke ponude Međimurske županije, Sjeverozapadne Hrvatske te centralne Europe kojoj Međimurje gravitira.