O nematerijalnoj baštini

Međimurska županija je poznata po svom bogatstvu nematerijalne kulturne baštine. Ono što danas zovemo nematerijalnom kulturnom baštinom prije se nazivalo duhovnom baštinom, pučkim predajama, vjerovanjima, narodnim mudrostima i tradicijskim obrtima. Svi ti oblici kulture bili su predmet istraživanja djelatnika Muzeja Međimurja Čakovec još od osnivanja muzeja 1954. godine. Uz prikupljanje fizičkih predmeta, koji su materijalni vid kulture, prikupljali su se i podaci o njihovom postanku, izrađivaču, načinu izrade, uporabi i posebnostima koje su ga pratile. U Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske u kategoriji nematerijalnih dobara upisano je 15 kulturnih dobara koja nalazimo na području Međimurja.

Tri kulturna dobra s područja Međimurja upisana su i na UNESCO-ovu Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. To su: Međimurska popevka, umijeće izrade tradicijskih dječjih igračaka s područja sjeverozapadne Hrvatske i medičarski obrt s područja sjeverozapadne Hrvatske. Priča o nematerijalnoj kulturi nije potpuna bez ljudi, bez nositelja vještina koji ova znanja i umijeća održavaju živima i prenose na druge. Ljudi i svijet u kojem živimo se mijenjaju, mijenja se i nematerijalna baština. Ona poprima druge oblike, ali u svojoj srži i dalje predstavlja poveznicu s prijašnjim.

 

Tradicijski obrti

Društvene prakse, obredi i svetkovine

Svakodnevna kulturna dobra

Izvedbene umjetnosti

nematerijalna-2