Gdje prošlost poprima novu dimenziju

Odluka - posebna mjera obveznog testiranja

Na osnovu Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 12. studenoga 2021. o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova,  ravnateljica Muzeja Međimurja Čakovec Maša Hrustek Sobočan donosi

O   D   L   U   K   U

o posebnoj mjeri obaveznog testiranja zaposlenika Muzeja Međimurja Čakovec

I.

Od  utorka 16. studenog 2021. g. uvodi se posebna sigurnosna mjera obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 svih zaposlenika Muzeja Međimurja Čakovec.

II.

Testiranje osoba iz točke I. ove Odluke provodi se prilikom dolaska na posao, dva puta u sedam dana, i to u ponedjeljak i četvrtak. U tjednu kada je zaposlena osoba na vikend dežurstvu, testiranje se provodi i u subotu, a u tjednu nakon dežurstva u utorak i četvrtak.

IlI.

Iznimno od točke I. ove Odluke, testiranje nije obvezno za osobe koje ispunjavaju uvjet cijepljenja ili preboljenja bolesti COVID-19, osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19.

IV.

Osobe iz točke I. ove Odluke dokazuju da su testirane na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljene ili preboljele bolest COVlD-19, predočenjem EU digitalne COVID potvrde ili predočenjem drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.

Osobe iz točke I. ove Odluke obvezne su EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju predočiti prilikom ulaska u službene prostorije na uvid osobi ovlaštenoj od strane ravnateljice Muzeja za kontrolu valjanosti iste. Osoba ovlaštena za kontrolu odgovarajućih potvrda ili ostalih dokaza je Valentina Marđetko, a po potrebi zamjena je Ana Hrustek, a u tajništvu muzeja.

V.

Obveza predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju odnosi se i na sve stranke koje dolaze u službene prostorije u kojima rade osobe iz točke I. ove Odluke, posjetitelje Muzeja, sve pružatelje usluga koji pružaju različite usluge u tim prostorima ili su angažirani za određene poslove u njihovim prostorima ili druge osobe koje dolaze u muzejske prostore po bilo kojoj osnovi.

Osoba ovlaštena za kontrolu potvrda ili drugih dokaza za posjetitelje Muzeja je dežurni zaposlenik u suvenirnici Muzeja, prema rasporedu dežurstava na oglasnoj ploči.

Osoba ovlaštena za kontrolu potvrda ili drugih dokaza za sve stranke koje dolaze u službene prostorije te sve pružatelje usluga ili druge osobe koje dolaze u muzejske prostore po bilo kojoj osnovi je Valentina Marđetko, a po potrebi zamjena je Ana Hrustek, a u tajništvu muzeja.

VI.

Osobe iz točke I. i V. ove Odluke koje odbiju testiranje odnosno odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz, ne mogu ulaziti i boraviti u službenim prostorijama.

VII.

Činjenicu da su testirane na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljene ili preboljele bolest COVID-19, osobe iz točke I. i V. ove Odluke mogu dokazivati predočenjem drugog odgovarajućeg dokaza i to:

- da su preboljele bolest COVID-19 i dijagnoza im je postavljena na temelju brzog antigenskog testa unazad 12 mjeseci, dokazuju potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite koju isti izdaje na temelju nalaza brzog antigenskog testa

- da su imale dijagnosticirane COVID bolesnike u obitelji i imale su s tim oboljelima kontakte, proglašavane su takozvanim vjerojatnim slučajem te im bolest nije dijagnosticirana laboratorijskim testom, dokazuju potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju unutar 12 mjeseci, a na temelju medicinske dokumentacije

- da im je bolest COVID-19 dijagnosticirana PCR testom prije više od 6 mjeseci, a manje od 12 mjeseci, dokazuju potvrdom o preboljenju izdanom od liječnika primarne zdravstvene zaštite ili nalazom PCR testa ne starijim od 12 mjeseci

- da su preboljele bolest COVID-19, a bolest im je dijagnosticirana PCR-om, BAT-om ili su bili vjerojatni slučaj, a cijepljene su jednom dozom cjepiva unutar 8 mjeseci od preboljenja te nije prošlo više od 12 mjeseci od primitka prve doze mogu dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju ili nalazom pozitivnog PCR testa i potvrdom o cijepljenju jednom dozom cjepiva protiv bolesti COVID-19 pri čemu je datum cijepljenja unutar 8 mjeseci od preboljenja, a nije prošlo više od 12 mjeseci od cijepljenja.

VIII.

Osobe iz točke I. i V. ove Odluke tijekom boravka u službenim prostorijama, obvezne su pridržavati se svih propisanih protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te sigurnosne mjere uvedene ovom Odlukom.

IX.

Ova odluka ne primjenjuje se:

- na djecu i učenike osnovnih i srednjih škola

- na osobe koje prate osobu koja se ne može brinuti za sebe (invalidi i osobe s posebnim potrebama)

- na osobe kod kojih postoje kontraindikacije za cijepljenje ili za dovršetak cijepljenja bilo kojim cjepivom protiv COVID-19, a što se dokazuje liječničkom potvrdom.

X.

Osobe iz točke I. i V. ove Odluke testiranje će obavljati u ovlaštenoj ustanovi/laboratoriju, odnosno Domu zdravlja Čakovec, prema Ugovoru o pružanju usluge testiranja brzim antigenskim testovima, sklopljenim s Muzejom Međimurja Čakovec dana 11.11.2021. KLASA: 502-01/21-01/01, URBR: 2109-12-21-5. prema utvrđenom rasporedu navedenom u točci II.

XI.

Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči Muzeja Međimurja Čakovec i na službenim mrežnim stranicama Muzeja, a stupa na snagu 16.11.2021.

                                                                                               Ravnateljica Muzeja:                       
    Maša Hrustek Sobočan

riznica-hr-logo-footer

Sva prava pridržana © 20211

Trg Republike 7
40000 Čakovec
Hrvatska, EU

T. +385 (0)40 310 040
E. posjete@mmc.hr

Riznica Međimurja muzejska je jedinica u sklopu ustanove:

MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
Trg Republike 5, HR 40000 Čakovec


Posjete:
Tel: +385 (0)40 310 040
Email: posjete@mmc.hr

Rad s djelatnicima:
T/F: +385 (0)40 313 499
Email: mmc@mmc.hr

 

RADNO VRIJEME MUZEJA


LJETNO RADNO VRIJEME: 1. travnja - 31. listopada

Ponedjeljak: od 10 do 18 sati
Utorak - Petak: od 8 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 16 sati

ZIMSKO RADNO VRIJEME: 1. studenog - 31. ožujka
Ponedjeljak: od 10 do 18 sati
Utorak - Petak: od 8 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
Blagdanima i državnim praznicima muzej je zatvoren.

VAŽNO:

Za grupne posjete, stručna vodstva i radionice potrebna je najava telefonom na broj 040/310-040 ili mailom na: posjete@mmc.hr barem 48 sati unaprijed. U slučaju kašnjenja grupe na dogovoreno stručno vodstvo molimo Vas da kašnjenje obavezno javite telefonski na broj 040/310-040. Ukoliko kašnjenje vremenski prijeđe u dogovoreni termin iduće grupe, stručno vodstvo neće se održati.

Za pomoć kustosa potrebno je dogovoriti se unaprijed telefonom na broj 040/313 499 ili mailom na mmc@mmc.hr. Rad kustosa s korisnicima je od ponedjeljka do petka u razdoblju od 9:00 do 14:00 sati, uz prethodnu najavu i dogovor s kustosima pojedinoga odjela.

eu-logo-footer

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Skip to content